انگلیسی
يکشنبه ٠٣ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصینام و نام خانوادگی: هاله هاشمی شبیری                         

مرتبه علمی: مربی

پست الکترونیکی :    ha.shobeiri@iaushab.ac.ir

                                      ha.shobeiri@gmail.com

 

مقالات کنفرانس

عنوان

محل کنفرانس

        تاریخ

Optimization of Adhoc Ondemond Distance Vector Routing Protocol by using fuzzyMultiple Criteria Decision Making

baku Azerbaijan June,2-4,2008

ارائه یک پروتکل جدید برای مسیریابی شبکه های موردی سیار با استفاده از منطق فازی ، 

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

17 الی 19 آبانماه 1387

الگوریتمی برای تصمیم گیری چند معیاره فازی ( MCDM

دانشگاه آزاد اسلامی بستان آباد

27 اردیبهشت ،1387

بهینه سازی پروتکل AODV  برای مسیریابی شبکه های موردی سیار

دانشگاه آزاد اسلامی بستان آباد

27 اردیبهشت ،1387

ارائه روشی نوین برای انتخاب مسیر بهینه در شبکه های موردی سیار، 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

10و 11 آبانماه 1391،

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.