انگلیسی
يکشنبه ٠٣ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصینام و نام خانوادگی: هاله هاشمی شبیری                         

مرتبه علمی: مربی

پست الکترونیکی :    ha.shobeiri@iaushab.ac.ir

                                      ha.shobeiri@gmail.com

 

سوابق شغلی
  • تدریس در دانشگاه آزاد ممقان
  • تدریس در آموزشکده سمای تبریز
  • هیات علمی دانشگاه آزاد شبستر
 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.