انگلیسی
يکشنبه ٠٣ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصینام و نام خانوادگی: هاله هاشمی شبیری                         

مرتبه علمی: مربی

پست الکترونیکی :    ha.shobeiri@iaushab.ac.ir

                                      ha.shobeiri@gmail.com

 

دروس آموزشی
 • سیستم عامل و آزمایشگاه سیستم عامل
 • ساختمان داده
 • زبان فنی
 • مباحث ویژه
 • اسمبلی و برنامه سازی سیستم
 • شیوه ارائه مطالب
 • ریاضی گسسته
 • مبانی کامپیوتر و برنامه سازی
 • برنامه سازی پیشرفته
 • مبانی کامپیوتر و برنامه ریزی
 • برنامه سازی پیشرفته 1
 • برنامه سازی پیشرفته 2
 • کارگاه شبکه های محلی
 • کارگاه کامپیوتر
 • مبانی ویژوال بیسیک
 • برنامه نویسی کامپیوتر رشته های برق، عمران و ...
 • آشنایی با کامپیوتر رشته معماری
 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.