انگلیسی
يکشنبه ٠٣ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصینام و نام خانوادگی: هاله هاشمی شبیری                         

مرتبه علمی: مربی

پست الکترونیکی :    ha.shobeiri@iaushab.ac.ir

                                      ha.shobeiri@gmail.com

 

سوابق تحصیلی

1.دیپلم ریاضی فیزیک - دبیرستان فاطمیه تبریز  

2.دوره کارشناسی پیوسته - رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر - سال 79 تا 83

3.دوره کارشناسی ارش ناپیوسته - رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر - سال 84 تا 87

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.